INFO Sand People SALES

sand people chinese

sand people chinese sand people father

sand people father

sand people ponytail

sand people ponytail sand people artist

sand people artist

sand people breezy

sand people breezy sand people stretcher

sand people stretcher

   
These 'drawings' are directly drawn by mouse with the ingredients that the picture were they are drawn on, give. Drawing by mouse is like drawing with a big stone because you can not draw delicate lines. In this way I created a primitive form of drawing via the modern techniques we are able to work with nowadays. Pieces of sand on the beach are used for coloring the body's, after drawing those fragile black lines....
These sand people arose straight from the head.......
Drawings are developed on photopaper and signed by the artist up to only ten.
Deze 'tekeningen' zijn direct met de muis getekend met behulp van de componenten uit de oorspronkelijke foto. Tekenen met de muis is als tekenen met een baksteen omdat je de fijne details niet kunt tekenen. Op deze wijze heeft de kunstenaar primitieve tekeningen gemaakt met behulp van de moderne technieken waar we heden mee werken. Stukken zand op het strand zijn gebruikt voor het invullen van de figuren na het tekenen van de fijne contouren.......
Deze 'zandmensen' zijn spontaan ontstaan.......
De 'tekeneingen' worden afgedrukt op fotopapier gesigneerd door de kunstenaar in oplage van maximaal 10.